هاستینگ لینوکس

فضای هاست 100 مگ
 • نوع هاست لینوکس
 • میزان فضا 100MB
 • پهنای باند 3GB
 • 16GB RAM
 • 5.4-5.6-7 PHP
فضای هاست 200 مگ
 • نوع هاست لینوکس
 • میزان فضا 200MB
 • پهنای باند 5GB
 • 16GB RAM
 • 5.4-5.6-7 PHP
فضای هاست 500 مگ
 • نوع هاست لینوکس
 • میزان فضا 500MB
 • پهنای باند 10GB
 • 16GB RAM
 • 5.4-5.6-7 PHP
فضای هاست 1 گیگ
 • نوع هاست لینوکس
 • میزان فضا 1GB
 • پهنای باند 15GB
 • 16GB RAM
 • 5.4-5.6-7 PHP
فضای هاست 2 گیگ
 • نوع هاست لینوکس
 • میزان فضا 2GB
 • پهنای باند 20GB
 • 16GB RAM
 • 5.4-5.6-7 PHP
فضای هاست 10 گیگ
 • نوع هاست لینوکس
 • میزان فضا 10GB
 • پهنای باند 100GB
 • 16GB RAM
 • 5.4-5.6-7 PHP
سرور مجازی پلان A
هاست 3 گیگ