آتین ابر آریا

آتین ابر آریا

شرکت آتین ابر آریا(سهامی خاص) در سال 1391 فعالیتهای صنعتی خود را در قالب یک تیم تحقیقاتی آغاز و با تلاش شبانه روزی دانشمندان جوان و ایرانی خود موفق به اختراع یک نوع بیوفوم 100% آنتی باکتريال با خواص الاستیسیته و هیدروفوب بالا گردید.

atinabr