رستوران برتر جوجه ایرانیان

bartarjuje

رستوران برتر جوجه ایرانیان

رستوران و تالار پذیرایی برتر جوجه ایرانیان در سال 1387 در شهرستان گنبد تاسیس شد.

bartarjoje