روغن موتور رهروان

rahravanoil 1

روغن موتور رهروان

شركت روغن موتور رهروان با اتکاء به جايگاه ، اعتبار و سابقه درخشان در اين عرصه به منظور پاسخگوئي به اين نياز اقدام به توليد انواع روغن موتور و روانسازها در سطح وسيع نموده و محصولات خود را در سراسر ايران بصورت عمده به فروش مي رساند. اين شركت با هدف توليد روغن پايه با كميت و كيفيت مناسب و قابل قبول و با بهره گيري از فن آوريهاي جديد و توسعة سطح علمي و ارتقاء آن جهت دسترسي به بازارهاي داخلي و خارجي و با ايجاد كار آفريني واشتغال در سال 1384 تاسيس و پس از انجام تشريفات قانوني و اخذ جواز تاسيس فعاليت خود را در زمينه طراحي و احداث كارخانه تصفيه روغن درشهرك صنعتي گنبد در زميني به مساحت 7000 متر مربع شروع به كار نمود.

rahravanoil