شرکت بافه سیم گلستان

bafesim

شرکت بافه سیم گلستان

شركت بافه سيم گلستان درسال 1374با اخذ موافقت اصولی از صنايع استان گلستان شروع به فعاليت نمود .
اين شركت از بدو تاسيس خود همواره تلاش نموده اين شاخه از صنعت را همگام با تكنولوژی های روز به پيش برده و بدون شک موفقيت در كليه مراحل ودستيابی به فناوري پيشرفته فرآيندهای توليد و تكوين كار مديون اعتماد مديريت شركت به توانايي هاي كاركنان ومتخصصين وحاصل تلاش پيگير تمام دست اندركاران بوده است.

bafesim