شرکت تعاونی مقاومت بندر (وارش)

maghulgroup

شرکت تعاونی مقاومت بندر (وارش)

شرکت تعاونی مقاومت بندر (وارش) به مدیریت علیرضا طاری نوکنده در سال 1381 فعالیت خود را با یک دستگاه خط تولید لوله آغاز کرد. این شرکت در تاریخ 82/7/16 موفق به اخذ استاندارد اجباری پلی اتیلن سنگین شد.

moghavematebandar