شرکت زیتون یاپراغی

شرکت زیتون یاپراغی

این شرکت با بیش از 15 سال سابقه قادر به ارائه خدمات ترانسپورتی بارهای ترافیکی از ایران به مقاصد آسیای میانه و از اروپا به مقاصد آسیای میانه و بلعکس می باشد، شعبه این شرکت در ترکمنستان با لایسنس از وزارت ترانسپورت و راه  ترکمنستان، خدمات ترانسپورتی بارهای ترافیکی را در محدوده ترکمنستان و ترانزیت از خاک ترکمنستان به دیگر کشورهای آسیای میانه از جمله : ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، قزاقستان و بلعکس عرضه می کند؛ لازم به ذکر است چون ورود رانندگان به خاک کشور ترکمنستان بدون دریافت روادید راننگی مقدور نمی باشد، این شرکت از ارگان های صدور روادید برای رانندگان، روادبد 6 ماه تامین می کند و به رانندگان در خاک ترکمنستان سرویس های پاسپورتی ( امورگذرنامه) ارائه می دهد.

zeytounyapraqi