شرکت طرح و ساخت تورک

fa footer logo

شرکت طرح و ساخت تورک

شرکت تورک در زمینه ساخت و مدیریت پروژه های گوناگون مسکونی، اداری، تجاری، درمانی، آموزشی در استرالیا و ایران فعالیت می نماید.

toorak