شرکت عابد خزر

abedkhazar

شرکت عابد خزر

شرکت عابد خزر به عنوان یکی از تامین کنندگان اصلی تابلوهای فشار متوسط و فشار ضعیف، مورد تایید شرکت توزیع برق فعالیت خود را در سال 1372 با در نظر گرفتن استانداردهای مورد تایید و نیاز مشتری آغاز نموده است.

1 1