شرکت فیروزه نگار گلستان

شرکت فیروزه نگار گلستان

شرکت فیروزه نگار گلستان در سال 1384 با عنایت پروردگار با مدیریت آقای بهزاد بهروش در استان گلستان تاسیس گردیده و فعالیت خود را افاز نموده است.

firoze negar