شرکت مهندسین تام تک

شرکت مهندسین تام تک

شرکت مهندسین تام تک (TAM TECH) ، با هدف توسعه ی توانمندی های مهندسی در سال 1387 تشکیل گردید . این شرکت با در اختیار داشتن نیروهای متخصص در زمینه های مختلف مهندسی توانایی خود را برای طراحی و اجرای پروژه های مهندسی اعلام نمود.

tamtech