صنایع پلاستیک قلیچی

صنایع پلاستیک قلیچی

شرکت صنايع پلاستيك قليچي درطي سالها فعاليت ، با اتکا به ياري پروردگار و تجربيات مديريت توانمند وبهره گيری از نيروهاي مجرب وکارآزموده وهمچنين استفاده از دستگاهها وماشين آلات مدرن ،توانسته درراه رسيدن به اهداف بلند مدت خويش گامهاي موثري بردارد . صنايع پلاستيك قليچي توليدکننده محصولات پلاستيكي بادي دارای پروانه بهره برداري از وزارت صنايع و معادن مي باشد.

ghelichi