عمران خودرو مهر افروز

عمران خودرو مهر افروز

شرکت بازرگانی عمران خودرو مهرافروز در زمینه واردات و صادرات فعالیت می نماید. عمده فعالیت های این شرکت با کشور های آسیایی بویژه کشور امارات و ترکیه و ترکمنستان و تاجیکستان و …می باشد.

 

emrankhodro