فتح یاوران قم

فتح یاوران قم

شرکت فتح یاوران وابسته به رزمندگان استان قم و مرکزی از سال 1377 آغاز به کار نموده و انواع پروژه های عمرانی ، کشاورزی و خدماتی را اجرا می نماید.

fatheyavaran