مدرسه فوتبال امید

مدرسه فوتبال امید

مدرسه فوتبال امید در سال 1380 فعالیت خود را در شهرستان مینودشت آغاز نموده و در زمینه برگزاری دوره های آموزشی ورزشی فعالیت می نماید.

hejratdorm