هتل قصر

hotelghasr

هتل قصر

اين هتل واقع در استان گلستان، شهرستان مينودشت در امتداد رشته کوههای البرز شرقي و در حد و فاصل جاده کمربندی تهران – مشهد مي باشد.

hotelghasr