کاشی سنتی براتی

کاشی سنتی براتی

استاد براتی هنرمند کاشی کار ایرانی با اتکا به ذوق و قریحه اسلامی ایرانی خود و همچنین تجربه چندین ساله در این زمینه با استفاده از تجهیزات روز و تجربه بالا پروژه های بسیاری را در زمینه کاشی کاری سنتی و اسلامی طراحی و اجرا نموده اند.

 

baratitile ir