کود آلی غنی شده شیبار

کود آلی غنی شده شیبار

شرکت فتح یاوران قم با بهره مندی از متخصصان و کارشناسان مجرب و با مطالعه و تحقیق در این زمینه با هدف تولید محصول جایگزین و بی خطر ، مفید و اقتصادی برای غنی سازی خاکهای مناطق مختلف کشور ،صرفه جویی در مصرف آب ،افزایش محصولات ،ماندگاری ؛ کیفیت وخواص میوه ها وهمچنین کاهش هزینه های کشاورزان زحمت کش اقدام به احداث کارخانه کود آلی غنی شده جامد و مایع   با نام شیبار نموده تا در ارایه خدمات کشاورزی و رسیدن به استقلال و عزت و کاهش وابستگی کشور عزیزمان سهیم باشد .

shibar