گروه ساختمانی برادران آخوندزاده

logo 5

گروه ساختمانی برادران آخوندزاده

گروه ساختمانی برادران آخوندزاده فعالیت خود را از سال 1380 در شهرستان گنبد کاووس استان گلستان آغاز کرده. عمده فعالیت این گروه سرمایه گذاری در بخش ساختمان و تولید انواع مجتمع های تجاری، اداری، خدماتی و مسکونی می باشد.

1